Pohyb in English

 

Týden plný tematických aktivit v přírodě i v klubovně s rodilým mluvčím a českým Montessori lektorem. Na táboře zažijí vaše děti nová prázdninová dobrodružství, a přitom si budou přirozenou formou her, písniček a příběhů osvojovat angličtinu. Dopolední aktivity se zázemím v klubovně v Seifertově 17 doplňuje odpolední zážitkový program v pražských lesoparcích a zahradách, pokud bude hezky, vypravíme se na celodenní výlet.

Termín: 19.-23. července 2021

Cena za turnus (5 dní): 2 950 Kč zahrnuje celodenní program od 8:00 do 16:30 hodin včetně výukových materiálů a stravování.

Max. kapacita: 12 dětí

Stravování: 2 svačinky (ovoce, sušenky), oběd (zajištěn z restaurace nebo školní jídelny) a pitný režim

Předávání a vyzvedávání dětí bude probíhat v prostorách Celesty Praha, z.ú. na adrese Seifertova 455/17, Praha 3 -Žižkov.

sraz: 8:30 – 9:00 hod. 
vyzvedávání: 16:30 – 17:00 hod.

Chcete vaše dítě přihlásit na náš tábor?

Přihláškou nic neriskujete. Místo na táboře si navíc můžete rezervovat uhrazením zálohy ve výši 1 000 Kč/dítě a zbytek doplatit, až bude jisté, že se tábor opravdu uskuteční.  V případě, že tábor nebude možné uskutečnit z důvodu vládních opatření, garantujeme vrácení celé uhrazené částky na váš účet.