Společnice/společník Celesty Praha je služba, která umožňuje starým lidem zůstat co nejdéle v přirozeném domácím  prostředí, a to navzdory potížím způsobeným věkem, zdravotním stavem nebo samotou. Obsahem činnosti není poskytování sociálních služeb podle zákona o sociálních službách, služba je vykonávána v režimu živnostenského zákona a nenahrazuje sociální služby. 

Pro koho je služba společnice určena 

 • pro osoby s omezenými sociálními kontakty
 • pro seniory, jejichž rodina je vzdálená od místa bydliště klienta
 • pro starší osoby, jejichž rodina je velmi pracovně vytížená nebo je dočasně nepřítomna např. z důvodu dovolené apod.
 • pro osoby se sníženou soběstačností, které pro setrvání ve svém domácím prostředí potřebují pomoc druhé osoby a jimž tuto pomoc nemohou poskytnout rodinní příslušníci
 • pro seniory, kteří si přejí aktivně a smysluplně prožít stáří ve svém domově tak dlouho, jak je to jen možné. 

Co společnice/společník vykonává

 • společnost v domácnosti klienta, povídání, naslouchání, předčítání, hraní společenských her, apod.
 • podporu při zajišťování chodu domácnosti (běžný úklid, praní, žehlení apod.)
 • doprovod na nákup, na procházku, k lékaři, na rehabilitaci, do divadla, na výlet, do knihovny, do kavárny, na úřad apod.
 • dohled na osoby, jejichž stav vyžaduje nepřetržitou přítomnost druhé osoby (po dobu nepřítomnosti rodiny)
 • obstarání běžných drobných nákupů a pochůzek
 • pomoc při práci s PC
 • pomoc při péči o domácí mazlíčky aj. 

Dále zajistíme také pedikúru, kosmetické ošetření a kadeřnickou péči v domácím prostředí.