Společnice/Společník Celesty Praha je služba, která umožňuje starým lidem zůstat co nejdéle v přirozeném domácím  prostředí, a to navzdory potížím způsobeným věkem, zdravotním stavem nebo samotou. Nabízíme pečujícím rodinám postarat se o jejich blízké, kteří to potřebují.

Pro koho je služba společnice určena

 • pro rodiny pečující o seniory nebo osoby se sníženou soběstačností
 • pro starší osoby, jejichž rodina je daleko, nebo nemá dostatek času pečovat o své blízké
 • pro lidi se sníženou soběstačností, kteří si přejí zůstat ve svém domácím prostředí, ale potřebují pomoc druhé osoby
 • pro starší osoby, které si přejí aktivně a smysluplně prožít stáří ve svém domově tak dlouho, jak je to jen možné

Co společnice/společník vykonává

 • podporu při zajišťování chodu domácnosti
 • doprovod na nákup, na procházku, k lékaři, na rehabilitaci, do divadla, na výlet, do knihovny, na úřad
 • pomoc při zajišťování osobní hygieny
 • obstarání běžných drobných nákupů
 • podpůrné aktivizační činnosti přiměřené věku a zdravotnímu stavu seniora – povídání, naslouchání, předčítání, hraní společenských her, trénování paměti apod.
 • dohled na dodržování pitného a stravovacího režimu
 • pomoc při péči o domácí mazlíčky aj.

Dále zajistíme také pedikúru, kosmetické ošetření a kadeřnickou péči v domácím prostředí.