Společnice je přítomna v klientově domácnosti, stává se součástí jeho rodiny. Klient potřebuje mít ke své společnici důvěru. Proto věnujeme jejich výběru a vzdělávání velkou pozornost.

Nezbytnou podmínkou k výkonu této práce je pozitivní vztah ke stáří, vnímanému jako přirozená etapa života. Uchazeči o místo společnice/společníka jsou v průběhu výběrového řízení prověřováni. Předkládají všechny nezbytné doklady o vzdělání, fyzické a psychické způsobilosti včetně výpisu z rejstříku trestů. Mimo to absolvují pohovor s naším psychologem a sociální pracovnicí.

Naši společníci/společnice jsou odborně proškoleni a dále průběžně vzděláváni. Svoji práci vykonávají na základě přesně stanovených podmínek a jsou poučeni o povinnosti zachovávat mlčenlivost (podpis prohlášení o  mlčenlivosti) a diskrétnost ve vztahu ke klientovi.