Celesta Praha je nezisková organizace založená v r. 2015 za účelem poskytování obecně prospěšných služeb (zapsaná dne 28. listopadu 2015 v rejstříků ústavů vedeného u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou: U 290).

Naším posláním je realizace aktivit v oblasti sociální a vzdělávací. Provozujeme Centrum pro rodinné pečující v Praze a organizujeme odborné kurzy pro profesionální pečovatele (Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách) a neformální pečující. Pro děti pořádáme volnočasové aktivity a příměstské tábory. V rámci sociálního podnikání poskytujeme služby v oblasti pro rodinu a domácnost.  Pro seniory z celé ČR pořádáme vzdělávací kurzy. Pražským seniorům nabízíme smysluplně trávit čas a být v kontaktu s ostatními lidmi v našem klubu, kde pro ně pořádáme pestré volnočasové aktivity (semináře, vycházky, cvičení, tvořivé dílny aj.).

 


NÁŠ TÝM

Mgr. Denisa Pechová
Mgr. Denisa Pechová

ředitelka

Gabriela Uhrová
Gabriela Uhrová

koordinátorka služeb

Mgr. Markéta Dlouhá
Mgr. Markéta Dlouhá

projektová manažerka

Mgr. Stanislav Skalický
Mgr. Stanislav Skalický

poradce pro rodinné pečující

Dominika Šolcová
Dominika Šolcová

personalistka

Dita Diene
Dita Diene

koordinátorka vzdělávání a členka správní rady

Mgr. Marie Svobodová
Mgr. Marie Svobodová

členka správní rady

PhDr. Jindřich Kadlec
PhDr. Jindřich Kadlec

předseda správní rady