Činnost Celesty Praha je financována z dotací EU a státního rozpočtu, z grantů MHMP, z příjmů z vlastní činnosti organizace, z příspěvků a darů od nadací, nadačních fondů a individuálních dárců.

 

Podpořte nás

Poděkování

Děkujeme tímto Výboru dobré vůle Olgy Havlové a Nadaci Karel Komárek Family Fondation za velkorysou a rychlou pomoc na začátku první vlny epidemie koronaviru. Jejich finanční dary nám umožnily mj. zakoupení tolik potřebných ochranných prostředků pro naše zaměstnance. Vaší velkorysosti si velmi vážíme a ještě jednou moc děkujeme.

Na běžný účet

Na běžný účet Celesta Praha, z.ú. č. číslo účtu: 2900906288/2010

Pro potvrzení o daru pro daňové účely nás kontaktujte  na e-mail: celesta@celestapraha.cz

Chcete nás podpořit? Napište nám!