Celesta Praha je nezisková organizace, která byla založena za účelem poskytování obecně prospěšných služeb. Naším posláním je realizace sociálního podnikání a aktivit zejména v oblasti vzdělávací, sociální a kulturní.

Věnujeme se vzdělávacím aktivitám určeným formálním i laickým pečujícím (např. akreditované kurzy zaměřené na péči o osoby s Parkinsonovou nemocí nebo zrakovým postižením), a dále pro seniory pořádáme semináře zaměřené na udržování kognitivních funkcí a rozvoj občanských kompetencí (Aktivně a bezpečně ve stáří, Zvyšování finanční gramotnosti seniorů, Cestování s trénováním paměti aj.).


NÁŠ TÝM

Mgr. Denisa Pechová
Mgr. Denisa Pechová

ředitelka

Gabriela Uhrová
Gabriela Uhrová

koordinátorka služeb

Mgr. Lenka Máchová, DiS.
Mgr. Lenka Máchová, DiS.

poradce pro rodinné pečující

Mgr. Markéta Dlouhá
Mgr. Markéta Dlouhá

projektová manažerka

Dominika Šolcová
Dominika Šolcová

personalistka

Dita Diene
Dita Diene

koordinátorka vzdělávání

Mgr. Marie Svobodová
Mgr. Marie Svobodová

lektorka

Mgr. Kateřina Štanderová Kahanová
Mgr. Kateřina Štanderová Kahanová

lektorka, supervizorka

Jan Ďurďák
Jan Ďurďák

lektor

Libuše Procházková
Libuše Procházková

lektorka, společnice pro seniory

Ing. Miroslav Michálek
Ing. Miroslav Michálek

lektor

Veronika Bartůňková

Veronika Bartůňková

společnice pro seniory

 

Marie Beckerová

Marie Beckerová

společnice pro seniory

 

Zuzana Králová
Zuzana Králová

společnice pro seniory

SPRÁVNÍ RADA

PhDr. Jindřich Kadlec
PhDr. Jindřich Kadlec

předseda správní rady

Mgr. Marie Svobodová
Mgr. Marie Svobodová

členka správní rady

Dita Diene
Dita Diene

členka správní rady