Celesta Praha je nezisková organizace založená v r. 2015 za účelem poskytování obecně prospěšných služeb (zapsaná dne 28. listopadu 2015 v rejstříků ústavů vedeného u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou: U 290).

Celesta Praha, z.ú., je nezisková organizace pomáhající rodinám, seniorům a rodinným pečujícím. Seniorům a osobám se zdravotním postižením poskytujeme sociální služby osobní asistence, registrované na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Provozujeme Centrum pro rodinné pečující v Praze a pořádáme odborné kurzy, semináře, workshopy a webináře pro profesionální a neformální pečovatele. Pro děti organizujeme příměstské tábory a volnočasové aktivity s canisterapií. Pro seniory z celé ČR pořádáme vzdělávací aktivity, pražským seniorům nabízíme možnost setkávat se v našem klubu, kde pro ně pořádáme pestré volnočasové aktivity (workshopy, vycházky, cvičení, tvořivé dílny aj.).

NÁŠ TÝM

Mgr. Denisa Pechová
Mgr. Denisa Pechová

ředitelka

Mgr. Markéta Dlouhá
Mgr. Markéta Dlouhá

projektová manažerka

Dominika Šolcová
Dominika Šolcová

personalistka

Mgr. Stanislav Skalický
Mgr. Stanislav Skalický

poradce pro rodinné pečující a koordinátor služeb

Mgr. Marie Svobodová
Mgr. Marie Svobodová

členka správní rady

Dita Diene
Dita Diene

koordinátorka vzdělávání a členka správní rady

PhDr. Jindřich Kadlec
PhDr. Jindřich Kadlec

předseda správní rady