NAŠE PROJEKTY

Aktivně a bezpečně ve stáří III-IV
Období realizace: 1. 1. -31. 12. 2022

Cílem projektu je osvěta a informovanost seniorů vedoucí k osvojení a praktickému využívání znalostí a k dodržování pravidel v oblasti zdravého, bezpečného a aktivního života. Finanční podpora je využívána na přípravu a realizaci workshopů, webinářů a mezigeneračních aktivit. Projekt se skládá z několika modulů, jejichž obsahem jsou témata jako např. finanční a mediální gramotnost, trénování paměti, zdravý životní styl, ekologicky šetrná domácnost aj. Aktivity projektu jsou zaměřeny také na rozvoj mezigenerační spolupráce a motivaci aktivních seniorů pro dobrovolnickou činnost v oblasti práce s malými dětmi prostřednictvím canisterapie (program Psí čtení).

Jedná se o dlouhodobý projekt realizovaný od roku 2018 na území Hlavního města Prahy a v dalších krajích ČR s finanční podporou Ministerstva práce a sociálních věcí z Programu na podporu veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností a Magistrátu Hlavního města Prahy z Programu na podporu vzdělávání seniorů na území hlavního města Prahy.

Zvyšování finanční gramotnosti III
Období realizace: 1. 1. 2022-31.12.2022

 Cílem projektu je osvěta a informovanost seniorů vedoucí k osvojení a praktickému využívání znalostí a dodržování pravidel v oblasti finanční gramotnosti. Obsahem semináře jsou témata jako je finanční rozpočet a hospodaření domácnosti, jak si vybrat správného mobilního operátora, správnou finanční instituci, dále ochrana spotřebitele, následky neuvážených finančních rozhodnutí a jejich řešení a rady, kam se obrátit o pomoc.

Jedná se o dlouhodobý projekt realizovaný od roku 2018 na území Hlavního města Prahy s finanční podporou Magistrátu Hlavního města Prahy v rámci Program na podporu vzdělávání seniorů na území Hlavního města Prahy

Prevence civilizačních onemocnění a zdravý životní styl v seniorském věku – cyklus webinářů pro seniory 2022

 

Období realizace: 1. 1. 2022-31. 12. 2022

Projekt je realizován formou informačně-prožitkových webinářů pro osoby ve věku 60+ zaměřených na které se specificky zabývají těmito tematickými okruhy: Vytvoříme 8 edukačních a prakticky zaměřených webinářů

primární a sekundární prevenci civilizačních onemocnění.

1) Zdravý životní styl – pohyb a výživa v seniorském věku

2) Prevence střevních onemocnění

3) Teorie a praxe léčby konopím

4) Prevence a léčba nejčastějších plicních onemocnění

5) Prevence a obrana proti virovým onemocněním

6) Relaxační techniky a prevence stresu

7) Zásady poskytování první pomoci pro seniory

8) Poruchy příjmu potravy ve stáří

 

Prevence civilizačních onemocnění  v seniorském věku – cyklus workshopů pro seniory v Praze

 

Období realizace: 1. 1. 2022-31. 12. 2022

Projekt bude realizován formou informačně-prožitkových seminářů pro seniory s kapacitou do 15 osob, semináře budou mít časový rozsah 4 hodiny a budou se skládat ze dvou bloků, Vytvoříme šest seminářů, které se specificky zabývají těmito tematickými okruhy:

  • Poruchy příjmu potravy ve stáří (malnutrice, dehydratace
  • Zdraví začíná ve střevech. Jak porozumět jejich signálům?
  • Prevence a obrana proti virovým onemocněním
  • Zdravý životní styl v seniorském věku
  • Teorie a praxe léčby konopím
  • Relaxační techniky a prevence stresu

 

Centrum pro rodinné pečující v Praze

Číslo projektu: CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011287

Období realizace projektu: 1.2.2022 – 31. 12. 2022

Cílová skupina projektu: neformální pečující z Hl. m. Prahy

Centrum pro rodinné pečující poskytne v roce 2022 intenzivní a systematickou podporu při společné práci na individuálním plánu podpory alespoň 40 neformálním pečujícím, a prospěje tak nejen jim, ale i jejich rodinám a blízkým, jimž poskytují péči.

V Praze tak díky projektu bude i nadále fungovat prostor pro síťování neformálních pečujících, pro sdílení zkušeností, dobré praxe apod., a zároveň prostor pro mezioborovou, zdravotně sociální spolupráci při podpoře rodinné péče. Díky projektu posílíme edukaci pečujících ve zdravotních aspektech péče o své rodinné příslušníky závislé na péči. 

 

Projekt Celesta Praha, z.ú. – Rozšíření aktivit sociálního podniku

reg. číslo CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000711 je financován z ESI fondů prostřednictvím Operačního programu Praha pól růstu.

Projekt nabízí na území Hlavního města Prahy kapacitní rozšíření stávajících podnikatelských aktivit sociálního podniku Celesta Praha, z. ú. navýšením pracovních míst pro osoby dlouhodobě nezaměstnané (minimálně 6 měsíců) a nezaměstnané osoby starší 50 let v oblasti služeb pro rodinu – pracovní pozice hospodyně.

 

Fyzická realizace projektu

Datum zahájení: 1. 1. 2019

Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2020

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24