NAŠE PROJEKTY

Aktivně a bezpečně ve stáří IV-V
Období realizace: 1. 1. -31. 12. 2023

Cílem projektu je osvěta a informovanost seniorů a rodinných pečujících o seniory vedoucí k osvojení a praktickému využívání znalostí a k dodržování pravidel v oblasti zdravého, bezpečného a aktivního života. Finanční podpora je využívána na přípravu a realizaci workshopů, seminářů a setkávání ve virtuální kavárně pro seniory, a dále webinářů pro neformální pečující o seniory, jejich psycho-sociální podporu a informovanost v oblasti domácí péče.
Projekt se skládá z několika modulů, jejichž obsahem jsou témata jako např. obrana proti manipulaci a nekalým praktikám „šmejdů“, cestování s trénováním paměti, setkávání ve virtuální kavárně, tvůrčí dílna aj..

Jedná se o dlouhodobý projekt realizovaný od roku 2018 na území Hlavního města Prahy a v dalších krajích ČR s finanční podporou Ministerstva práce a sociálních věcí z Programu na podporu veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností a Magistrátu Hlavního města Prahy z Programu na podporu vzdělávání seniorů na území hlavního města Prahy.

Zvyšování finanční gramotnosti IV
Období realizace: 1. 1. 2023-31.12.2023

 Cílem projektu je osvěta a informovanost seniorů vedoucí k osvojení a praktickému využívání znalostí a dodržování pravidel v oblasti finanční gramotnosti. Obsahem semináře jsou témata jako je finanční rozpočet a hospodaření domácnosti, jak si vybrat správného mobilního operátora, správnou finanční instituci, dále ochrana spotřebitele, následky neuvážených finančních rozhodnutí a jejich řešení a rady, kam se obrátit o pomoc.

Jedná se o dlouhodobý projekt realizovaný od roku 2018 na území Hlavního města Prahy s finanční podporou Magistrátu Hlavního města Prahy v rámci Program na podporu vzdělávání seniorů na území Hlavního města Prahy

Aktivně proti nemocem – podpůrné preventivní programy pro seniory

Termín realizace: 1. 1. 2023-31.12.2023

Projektem navazujeme na aktivity realizované v letech 2021 a 2022
v projektu Prevence civilizačních onemocnění v seniorském věku –
cyklus workshopů pro seniory v Praze. Projekt je realizován formou:
– zdravotních procházek pro seniory spojených s poznáváním Prahy
a blízkého okolí
– zdravotního cvičení v prostorách naší organizace
– informačně-prožitkových seminářů pro seniory zaměřených na
prevenci civilizačních onemocnění

Název projektu: Psychorelaxační programy a poradenství pro rodinné pečující v Praze

Období realizace projektu: 1. 1. 2023– 31. 12. 2023

Cílová skupina projektu: neformální pečující z Hl. m. Prahy

Dotace z programu na podporu rodinné politiky HMP je využívána na zajištění spolufinancování provozu centra v roce 2023, konkrétně na náklady vzniklé v souvislosti s poskytováním individuálního poradenství a psychosociální a motivační podpory ve skupinových programech (celodenní psychorelaxační setkání).

Aktivity projektu jsou spolufinancovány z grantového Programu v oblasti rodinné politiky MHMP.

Centrum pro rodinné pečující v Praze

Období realizace: 1.1.-31.12. 2023

Jedná se o dlouhodobý projekt realizovaný od roku 2019 na území Hlavního města Prahy, v letech 2019-2022 s finančnípodporou ESF, od r. 2022 Magistrátu Hlavního města Prahy.
Bližší informace zde: https://celestapraha-pecujici.cz/?page_id=152