NAŠE PROJEKTY

Projekt  Aktivně a bezpečně ve stáří I-III
Období realizace: 1. 1. 2021-31. 12. 2021

Cílem projektu je osvěta a informovanost seniorů vedoucí k osvojení a praktickému využívání znalostí a k dodržování pravidel v oblasti zdravého, bezpečného a aktivního života. Finanční podpora je využívána na přípravu a realizaci workshopů, webinářů a mezigeneračních aktivit. Projekt se skládá z několika modulů, jejichž obsahem jsou témata jako např. finanční a mediální gramotnost, trénování paměti, zdravý životní styl, ekologicky šetrná domácnost aj. Aktivity projektu jsou zaměřeny také na rozvoj mezigenerační spolupráce a motivaci aktivních seniorů pro dobrovolnickou činnost v oblasti práce s malými dětmi prostřednictvím canisterapie (program Psí čtení).

Jedná se o dlouhodobý projekt realizovaný od roku 2018 na území Hlavního města Prahy a v dalších krajích ČR s finanční podporou Ministerstva práce a sociálních věcí z Programu na podporu veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností a Magistrátu Hlavního města Prahy z Programu na podporu vzdělávání seniorů na území hlavního města Prahy.

Prevence civilizačních onemocnění a zdravý životní styl v seniorském věku – cyklus workshopů pro seniory

Období realizace: 1. 1. 2021-31. 12. 2021

Cílem projektu je osvěta a informovanost seniorů vedoucí k osvojení a praktickému využívání znalostí a k dodržování pravidel v oblasti zdravého životního stylu a prevence civilizačních onemocnění. Finanční podpora je využívána na přípravu a realizaci workshopů a webinářů na témata, jako např. poruchy příjmu potravy ve stáří, prevence a obrana proti virovým onemocněním, prevence onemocnění prostaty, teorie a praxe léčby konopím, prevence stresu a nácvik relaxačních technik, prevence střevních onemocnění aj.

Projekt je realizován na území Hlavního města Prahy a v dalších krajích ČR s finanční podporou Ministerstva práce a sociálních věcí z Programu na podporu veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností a Magistrátu Hlavního města Prahy z programu Podpora zdravotní prevence hlavního města Prahy.

Zvyšování finanční gramotnosti seniorů
Období realizace: 1. 1. 2021-31.12.2021

 Cílem projektu je osvěta a informovanost seniorů vedoucí k osvojení a praktickému využívání znalostí a dodržování pravidel v oblasti finanční gramotnosti. Obsahem semináře jsou témata jako je finanční rozpočet a hospodaření domácnosti, jak si vybrat správného mobilního operátora, správnou finanční instituci, dále ochrana spotřebitele, následky neuvážených finančních rozhodnutí a jejich řešení a rady, kam se obrátit o pomoc.

Jedná se o dlouhodobý projekt realizovaný od roku 2018 na území Hlavního města Prahy s finanční podporou Magistrátu Hlavního města Prahy v rámci Program na podporu vzdělávání seniorů na území Hlavního města Prahy

Café Celesta – virtuální kavárna pro osamělé seniory

Období realizace: 1. 7. 2021-31. 12. 2021 

Cílem projektu je především významně přispět k redukci pocitů osamělosti u seniorů, kteří se do projektu zapojí, snížit riziko jejich dlouhodobé sociální izolace a přispět tak ke zlepšení kvality jejich života. Projekt reflektuje potřeby starších osob vzniklých v souvislosti se ztrátou sociálních kontaktů v době pandemie. Témata setkávání jsou vybírána tak, aby účastníkům přinášela radost a aby je těšila. Virtuální kavárna umožňuje osamoceným seniorům z celé ČR při pravidelných setkávání (každé úterý od 15 hodin) si popovídat se svými vrstevníky.  

Aktivity projektu jsou podpořeny MPSV z dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.

 

 

Zdravé stárnutí – podpora aktivního života a občanských kompetencí seniorů MČ Praha 3

Období realizace: 18. 5. 2021-22. 6. 2021

Cílem projektu je podpora aktivního života a duševního zdraví seniorů MČ Praha 3.

Finanční podpora Městské části Praha 3 byla využita k realizaci 4 komentovaných vycházek po Praze.

 

 Centrum pro rodinné pečující v Praze

Číslo projektu: CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011287

Období realizace projektu: 1.8.2019 – 30. 4. 2022

Cílová skupina projektu: neformální pečující z Hl. m. Prahy

 Projekt se zaměří na podporu neformálních pečovatelů, jejich provázení péčí, koordinaci sdílené sociální, zdravotní a ošetřovatelské péče a jejich psychosociální podporu.

K tomuto účelu vznikne v lednu 2020 v Praze 3 Centrum pro rodinné pečující, které se bude orientovat na specifické potřeby osob pečujících o seniory závislé na péči druhé osoby. Této cílové skupině poskytneme individuální podporu i možnost zapojit se do skupinových workshopů a psychorelaxačních setkání.

 Projekt je financován z OP Zaměstnanost z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

 

 

 Projekt Celesta Praha, z.ú. – Rozšíření aktivit sociálního podniku

reg. číslo CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000711 je financován z ESI fondů prostřednictvím Operačního programu Praha pól růstu.

 Projekt nabízí na území Hlavního města Prahy kapacitní rozšíření stávajících podnikatelských aktivit sociálního podniku Celesta Praha, z. ú. navýšením pracovních míst pro osoby dlouhodobě nezaměstnané (minimálně 6 měsíců) a nezaměstnané osoby starší 50 let v oblasti služeb pro rodinu – pracovní pozice hospodyně.

 

Fyzická realizace projektu

Datum zahájení: 1. 1. 2019

Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2020

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24