Celesta Praha

je nezisková organizace pomáhající rodinám, seniorům a pečujícím osobám

Provozujeme Centrum pro rodinné pečující v Praze a pořádáme odborné kurzy pro profesionální a neformální pečující. Osobám se sníženou soběstačností  poskytujeme terénní službu osobní asistence. Pro seniory pořádáme vzdělávací  aktivity, pro děti organizujeme volnočasové aktivity a příměstské tábory.

 

Naše projekty a kalendář akcí

Zde naleznete mimo jiné informace o Klubu seniorů Celesta.

Osobní asistence

Pomáháme osobám se sníženou soběstačností.

Příměstské tábory

Termín:  26.-27. října 2023

Prostory Celesta

Nabízíme pronájmy prostor pro skupinové akce a terapeutickou činnost.…………….

 Máte zájem o naše služby?

Celesta Praha