Projekt Celesta Praha, z.ú. – Rozšíření aktivit sociálního podniku

reg. číslo CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000711 je financován z ESI fondů prostřednictvím Operačního programu Praha pól růstu. 

Projekt nabízí na území Hlavního města Prahy kapacitní rozšíření stávajících podnikatelských aktivit sociálního podniku Celesta Praha, z. ú. navýšením pracovních míst pro osoby dlouhodobě nezaměstnané (minimálně 6 měsíců) a nezaměstnané osoby starší 50 let v oblasti služeb pro rodinu – pracovní pozice hospodyně. 

Fyzická realizace projektu

Datum zahájení: 1. 1. 2019

Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2020

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24

 

 

Služba společnice pro seniory

Službu provozujeme od druhé poloviny roku 2016, kdy jsme díky finanční podpoře Nadace Agrofert získali prostředky na její provoz, pro klienty jsme začali budovat půjčovnu kompenzačních pomůcek a pro naši činnost vytvořili nezbytné zázemí.

Účelem služby je poskytnout osamělým seniorům společnost, pozornost a podporu při sebeobsluze a trávení volného času. Naše služba tak zároveň nabízí podporu i pečujícím rodinným příslušníkům těchto osob, díky níž se mohou věnovat také svému osobnímu a profesnímu životu.

Provoz služby byl v září 2017 opětovně finančně podpořen Nadací Agrofert v rámci grantového řízení Programu „ Podpora péče o seniory v domácím prostředí“. Díky tomu jsme mj. pro naše klienty pořídili další čtyřkolové chodítko, didaktické pomůcky (jako např. tablet pro klienty užívaný při trénování paměti), audioknihy a odbornou literaturu pro pečující osoby.

 

 

Projekt Zaměstnání jako účinná podpora sociálně vyloučených osob

reg. číslo : CZ.07.3.63/0.0//0.0/16_031/0000147 je financován z ESI fondů prostřednictvím Operačního programu Praha pól růstu

Projekt nabízí na území Hlavního města Prahy kapacitní rozšíření stávajících podnikatelských aktivit sociálního podniku Celesta Praha z. ú. navýšením pracovních míst pro osoby dlouhodobě nezaměstnané (minimálně 6 měsíců) a nezaměstnané osoby starší 50 let v oblasti služeb pro rodinu a seniory.

Fyzická realizace projektu

Datum zahájení: 1. 3. 2017

Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2018

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 22

 

Projekt  Aktivně a bezpečně i ve stáří

Cílem projektu je naučit seniory bezpečnému chování v různých prostředích, jako je domov, veřejný prostor a internet. Jak upravit domácí prostředí ve stáří, aby splňovalo podmínky bezpečného a komfortního bydlení; a to zejména pokud má senior sníženou pohyblivost, a dále jak zabezpečit majetek či jak se vyhnout podvodu.

Dále jsou senioři seznámeni s tím, jak se mají chránit před okradením; jak předcházet riziku přepadení; ale také např. jak se bezpečně chovat v silničním provozu. Část semináře je věnována bezpečnosti a ochraně soukromí v online prostředí (e-bankovnictví, e-nakupování, e-seznamky apod.).

Projekt je realizován na území Hlavního města Prahy a v dalších krajích ČR s finanční podporou Magistrátu Hlavního města Prahy a Ministerstva práce a sociálních věcí.

Termín realizace: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019

Projekt  Zvyšování finanční gramotnosti u seniorů

Obsahem semináře jsou témata jako je finanční rozpočet a hospodaření domácnosti, jak si vybrat správného mobilního operátora, správnou finanční instituci, dále ochrana spotřebitele, následky neuvážených finančních rozhodnutí a jejich řešení. Projekt je realizován na území Hlavního města Prahy s finanční podporou Magistrátu Hlavního města Prahy v rámci Program na podporu vzdělávání seniorů na území Hlavního města Prahy.

 

Termín realizace: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019