Pro pečující pořádáme akreditovaný kurz:

Podpora osob postižených Parkinsonovou chorobou. Úvod do problematiky

Hlavním cílem kurzu je seznámit sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách i neformální pečující nejen se specifickými projevy Parkinsonovy nemoci a zvláštními potřebami těchto lidí, ale také jak mohou klientům trpícím tímto onemocněním pomoci zvládat každodenní život a zároveň jim zajistit lepší péči.

Kurz je veden sociální pracovnicí, která působí v oblasti podpory seniorů a OZP a má praxi      s vedením terénních služeb, a zkušeným laickým lektorem, který již šestnáct let trpí touto nemocí a řadu let aktivně působí v pacientských organizacích. Kurz tak kromě zkušeností z praxe sociálních služeb a pečovatelů zprostředkuje i reflektovanou zkušenost dlouholetého uživatele služeb, člověka postiženého Parkinsonovou nemocí a aktivního člena pacientského spolku.

Kurz pořádáme po celé ČR, po jeho absolvování obdrží účastníci osvědčení.

Leták ke stažení zde

 

V únoru 2018 jsme uspořádali kurz:

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PACIENTA

 Parkinsonova nemoc je druhou nejčastější degenerativní chorobou centrálního nervového systému. Dříve byla tato nemoc spojována se stářím. V současné době ale napadá čím dál častěji také osoby v produktivním věku. Toto onemocnění není životu nebezpečné, ale podstatně snižuje jeho kvalitu. Při nedostatku dopaminu člověk postupně ztrácí schopnost ovládat a koordinovat svůj pohyb, svalové napětí a automatické pohyby. Průběh a příznaky tohoto onemocnění se mohou u každého člověka projevit odlišně. Proto se stává, že pacient bývá svým okolím nesprávně pochopen.

Přednáška je vedena zkušeným lektorem, panem Janem Ďurďákem, který již šestnáct let trpí tímto onemocněním a podílí se na činnosti  Kontaktního centra Celesty Praha pro pečující v Děčíně a pacientských organizací.

Program kurzu:

  • úvodní seznámení s problematikou Parkinsonovy nemoci
  •  motorické komplikace (třes, svalová ztuhlost, zpomalenost)
  • co je dyskineze, stav “on-off” • nemotorické příznaky onemocnění (spánkové poruchy, deprese)
  •  psychosociální problematika onemocnění
  •  specifika péče o pacienty s PN
  • cviky a kompenzační pomůcky k udržení soběstačnosti pacienta
  • osobní zkušenosti s nemocí, prostor pro dotazy

Přednášející: Jan Ďurďák

Místo konání: Celesta Praha z.ú., Řehořova 10, Praha 3 (školicí prostory v přízemí)

Termín: 23. února 2018

Čas konání: 10:00-14:30 hod.

Časová dotace kurzu: 4,5 hodiny. Po absolvování kurzu obdrží účastníci osvědčení. Akreditace u České asociace sester zajištěna.

Účastnický poplatek: 600 Kč

Kurzy, které proběhly v roce 2017, k nahlédnutí zde:

kurz Parkinson_termíny konání v roce 2017